1872. évi XXI. törvénycikk

a hadsereg felszerelése czéljából 1870-ben létesitett előlegezési hitelmüvelet költségeinek fedezéséről * 

1. § A hadsereg felszerelése czéljából 1870. évben kötött előlegezési hitelmüvelet költségeinek fedezésére 173,166 frt 22 kr. erejéig póthitel engedélyeztetik.

2. § Ezen törvény végrehajtásával a pénzügyminister bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére