1872. évi XXV. törvénycikk

a hajóépitésre és felszerelésre szükséges tárgyak vámmentes behozataláról * 

1. § Azon vállalkozóknak, kik a tengeri hajók épitését iparszerüleg űzik, és e czélra hajógyárral, vagy hajóépitkezési térrel birnak, a hajógyáraikban, vagy hajóépitési téreiken készitendő hajók épitéséhez vagy felszereléséhez szükséges tárgyak vámmentes behozatalát a pénzügyi minister megengedheti, ha azok a közigazgatási uton külön rendelet által meghatározandó ellenőrzési szabályoknak magukat alávetik.

2. § Ezen rendeletek kibocsátásával, a vámmentesség alá eső tárgyak kijelölésével és azon időpont meghatározásával, a melyben ezen törvény hatályba lép: a földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi, és a pénzügyi ministerek bizatnak meg, kik egyuttal felhatalmaztatnak arra is, hogy jelen törvény rendeletét azon tárgyakra is alkalmazhassák, melyeknek vámmentesitése a fennemlitett czélból jövőben fog kivánatosnak mutatkozni.

3. § Jelen törvény végrehajtásával a földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi, és a pénzügyi ministerek bizatnak meg.


  Vissza az oldal tetejére