1872. évi XXXII. törvénycikk

54.000,000 ezüst forint névértékü államkölcsön felvételéről * 

1. § Az 1872-ik s az 1873-ik évi államkiadások és bevételek közt mutatkozó hiány fedezése czéljából felhatalmaztatik a pénzügyminister oly államkölcsön megkötésére, melyből valóságos értékben, minden levonás nélkül, legalább 39.960,000 ezüst forint folyjon be az állampénztárba.

2. § A pénzügyminister e végre összesen 54.000,000 ezüst forint névértékig államkötvényeket bocsáthat ki, melyek 1875. évi január 1-jétől kezdve 30 év alatt törlesztendők.

3. § A kibocsátandó kötvények után az államkincstár kamat fejében évi öt százalékot fizetend ezüst pénzben félévi utólagos részletekben.

4. § Az e kölcsönből folyó kötelezettsége pontos teljesitéseért az állam összes jövedelmeivel kezeskedik.

5. § A kölcsönkötvények és a kötvények kamatszelvényei, valamint az e kölcsön iránt kötendő szerződések e törvény által minden fennálló bélyegtől, illetéktől és jövedelmi adótól mentesittetnek, mely illeték- és adómentesség azok részére jövőre is biztosittatik.

6. § Jelen törvény végrehajtásával a pénzügyminister bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére