1872. évi XXXV. törvénycikk

a magyar korona országaira eső hadjutaléknak a határőrvidék egy része, nevezetesen a bánsági három ezred, és a titeli zászlóalj területének polgárositása folytán, megállapitásáról, illetőleg az 1872. III. törvénycikk módositásáról * 

1. § Azon hadjutalék, mely a hadsereg és a hadi tengerészet 800,000 főből álló teljes hadi létszámra határozott állományának biztositása czéljából, a véderőről szóló 1868. XL. törvénycikk értelmében a magyar korona országaira esik, az 1872. III. törvénycikk módositásával, a határőrvidék egy részének, nevezetesen a bánsági három ezred és a titeli zászlóalj területének polgárositása folytán az eddigi 329,216 fő helyett 333,738 főben állapittatik meg.

2. § Jelen törvény végrehajtásával a honvédelmi minister bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére