1873. évi III. törvénycikk

Ő császári és apostoli királyi Felsége legmagasabb udvartartási költségeinek felemeléséről

1. § Ő császári és apostoli királyi Felsége Ferencz József Ur legmagasabb udvartartása költségei 1872-ik évi január 1-től 1879. évi deczember 31-ig évenkinti 4.650,000, azaz négymillió hatszázötvenezer forintban állapittatnak meg.

2. § Ezen összeg évenként felvétetik a költségvetésbe.

3. § Jelen törvény végrehajtásával a pénzügyminister bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére