1873. évi X. törvénycikk

az ország szent koronája egyik őrének megválasztásáról * 

Az 1867. évi VI. törvénycikk értelmében az ország szent koronájának egyik őreül megválasztott nagy-károlyi gróf Károlyi György, valóságos belső titkos tanácsos, Ő császári és Apostoli királyi Felsége által magyar királyi főudvarmesterré legkegyelmesebben kineveztetvén, s ez által az egyik koronaőri állomás törvényesen megürülvén, az ezen állomásra Ő Felsége által valláskülönbség nélkül kijelöltek közül az ország főrendei és képviselői tolnai gróf Festetics György, Ő császári és Apostoli királyi Felsége aranykulcsos hivét, valóságos belső titkos tanácsosát és a szent István jeles rend nagykeresztesét, ki Ő Felsége különös megbizásából a koronaőri hivatalt eddig is viselte, a korona és a haza érdekében szerzett érdeme és hazafiui szolgálatai figyelembevételével választották meg koronaőrnek, ki a törvényszerü esküt annak rendje szerint le is tette.

Fentemlitett gr. Károlyi György a koronához tartozó kulcsokat általadván, e tekintetben a felelősség terhe alól felmentetik.


  Vissza az oldal tetejére