1873. évi XVI. törvénycikk

a földadóról, a czukoradóról, a bor- és husfogyasztási adóról és a dohányjövedékről szóló törvénycikkek hatályának meghosszabbitásáról * 

1. § A földadóról szóló 1868. évi XXV. annak az 1870:L. törvénycikkben foglalt módositásával, valamint a földadó kivetésére, beszedésére és kezelésére nézve gyakorlatban levő szabályok az 1874-ik évi deczember hó végéig; - a czukorgyártás megadóztatásáról szóló 1868:XX. törvénycikk határozatához képest fennálló szabályok és adótételek, ugy a dohányjövedékről szóló 1868. évi XIV. törvénycikk s az ezen jövedék kezelésére nézve gyakorlatban levő szabályok, végre a bor- és husfogyasztás megadóztatásáról szóló 1868. évi XVII. törvénycikk, annak az 1868. évi XXXV., 1870. évi LVI. és 1871. évi LXI. törvénycikkekben foglalt módositásaival, valamint az ezen adó kivetésére, beszedésére és kezelésére nézve gyakorlatban álló szabályok és árszabások, a mennyiben a törvényhozás időközben másként nem intézkednék, az 1874. év végeig érvényben tartatnak.

2. § Jelen törvény végrehajtásával a pénzügyminister bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére