1873. évi XXIV. törvénycikk

a közmunka- és közlekedési magyar kir. minister tárczája részére az 1872. évre megszavazott, de az 1872-ki kezelési évben kifizetés alá nem került összegeknek az 1873. év folyamában leendő igénybe vétele iránt * 

1. § A közmunka- és közlekedési minister felhatalmaztatik, hogy az 1872-ik évre megszavazott hitelből:

a) Rendkivüli kiadásokból:

A vizépitésnél Magyarországban:

1. a Dunánál 75.384 frt

2. a Tiszánál 95.882 frt

3. Kőrösnél 293.208 frt

4. tengeri kikötőknél 33.667

5. Bánrévi-nádasdi gőzmozd. vasut épitésénél 11.542 frt

6. a kincstári vasutak épitésénél 2,187.329 frt

7. a fiumei kikötő épitésénél 2,424.684 frt

8. a károlyváros-fiumei vasutnál 3,871.449

9. a károlyváros-fiumei pályaudvarnál 1,011.295 frt

10. a magy. északi vasut s.-tarján-ruttkai részének épitésénél 1,655.151 frt

11. a hatvan-jászberény-szolnoki vasutnál 1. 797.726 frt

12. a buda-pesti összekötő vasut épitésénél 1,434.601 frt

13. Magyarország topographiai térképénél 14.000 frt

14. Beruházások az államvasutaknál 1,948.419 frt

1-14 czimig összesen 16,854.237 frt

15. a gömöri vasutak épitésénél 2,948.910 frt

összesen 19,803.147 foritot az 1873. év folyamában igénybe vehessen.

2. § Az 1. §-ban megajánlott összeg az 1-14. czimig bezárólag összesen 16,854.237 frt erejéig az 1872. XII. törvénycikk alapján felvett 54 millió ezüst frt kölcsönből fedezendő.

A 15-ik czim alatt a gömöri vasutakra megszavazott 2,948.910 frt a gömöri záloglevélkölcsönből lesz folyóvá teendő.

3. § Ezen törvény kihirdetése után azonnal érvénybe lép s végrehajtásával a közmunka- és közlekedési és pénzügyi ministerek bizatnak meg.


  Vissza az oldal tetejére