1873. évi XXXVI. törvénycikk

a honvéd-zászlóaljak szaporitása tárgyában * 

1. § A honvéd-zászlóaljaknak az 1868. évi XL. tc. 12. §, és ugyanazon évi XLI. törvénycikk 6. §-ában meghatározott, s az 1872. évi II. törvénycikk, továbbá az 1872. évi XVIII. törvénycikk által módositott száma az 1-ső, 2-ik, 3-ik, 4-ik, 7-ik, 8-ik, 9-ik, 10-ik, 11-ik számu feloszlatott határőrezredek területén ujon felállitandó hat zászlóaljjal szaporittatik, s ennek folytán az idézett törvénycikkek módositásával a honvéd-zászlóaljak összes száma 86 helyett 92-ben állapittatik meg.

2. § E törvény végrehajtásával a honvédelmi minister bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére