1873. évi XXXVII. törvénycikk

a magyar korona országaira eső hadjutaléknak a határőrvidék hátralévő részének, jelesen az 1., 2., 3., 4., 7., 8., 9., 10. és 11. számu határőrségi ezredek területének polgárositása folytán való megállapitásáról, illetőleg az 1872:XXXV. tc. módositásáról * 

1. § Azon hadjutalék, mely a hadsereg és hadi tengerészet 800.000 főből álló teljes hadilétszámra határozott állományának biztositása czéljából, a véderőről szóló 1868. évi XL. tc. értelmében a magyar korona országaira esik, az 1872. évi XXXV. tc. módositásával, a határőrvidék hátralévő részének, jelesen az 1., 2., 3., 4., 7., 8., 9., 10. és 11. számu határőrségi ezredek területének polgárositása folytán, az eddigi 333.738 fő helyett 342.988 főben állapittatik meg.

2. § E törvény végrehajtásával a honvédelmi minister bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére