1873. évi XXXVIII. törvénycikk

a magyar sorhadi csapatokhoz és hadi tengerészethez 1874. évben kiállitandó ujoncz- és póttartaléki jutalékok megajánlása tárgyában * 

1. § A hadsereg és hadi tengerészet törvény által szabályozott számerejének biztositása végett a m. korona országaira eső 40.933 főnyi ujoncz-jutaléknak, és az ehez kivántató 4093 főnyi póttartaléknak kiállitása az 1874-ik évre, az 1868. évi XL. tc. 3., 13. és 32-ik szakaszai értelmében megszavaztatik.

2. § Ezen ujoncz- és póttartaléki jutalékok az 1854., 1853. és 1852. évben született hadkötelesek korosztályaiból állitandók ki.

3. § A jelen törvény végrehajtásával a honvédelmi minister bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére