1874. évi VI. törvénycikk

az 1873. évi közösügyi költségekre a magyar korona országai által pótlólag fizetendő összeg fedezéséről * 

Az 1874-ik évi közös költségvetést tárgyalt bizottságok által az 1873-ik évi közös előirányzathoz póthitelképen 794.739 frt 50 kr. szavaztatván meg, ezen póthitel Magyarországra eső 249.565 frt 16 krnyi részének kiszolgáltatására a pénzügyminister felhatalmaztatik s e czélból részére ezen összegnek megfelelő póthitel engedélyeztetik.


  Vissza az oldal tetejére