1874. évi IX. törvénycikk

az 1872:VII. tc. A) XX. és B) X. fejezetei némely czimei és rovatainál tett tulkiadások fedezéséről * 

1. § Az 1872. évi államköltségvetésről szóló 1872. évi VII. törvénycikk A) XX. fejezete alatt lévő rendes, és B) X. fejezete alatt lévő rendkivüli igazságügyi kiadások némely czimei és rovatainál szükségeseknek bizonyult tulkiadásoknak a fenn megjelölt két fejezet más czimei és rovatainál eszközölt megtakaritások által történt fedezésére nézve az igazságügyministernek a felmentés megadatik.

2. § Az 1-ső §-ban adott felmentés a B) X. fejezet alatt a magyar határőrvidéki biróságok felszerelési költségei számára, továbbá a kir. törvényszékek, ügyészségek és járásbiróságok felszerelési és épitkezési költségeire, végre a szegedi kiküldött biróság költségeire nyitott 6., 7., 8. czimekre s az ezen czimek alatt tett kiadásokra is kiterjesztetik.


  Vissza az oldal tetejére