1874. évi XIV. törvénycikk

az 1873:XXXIII. tc. által megállapitott 153 millió o. é. ezüst frt másik államkölcsön másik felének felvételéről * 

1. § Az 1873. évi XXXIII. törvénycikk által egy névértékben 153 millió o. é. ezüst frt = 15 millió Ł St. = 306 millió német birodalmi értékű márk erejéig terjedhető államkölcsönnek felvétele már elhatároztatván: minthogy az idézett törvénycikk által csak ezen kölcsön felének kibocsátása engedélyeztetett, a kölcsön másik felének kibocsátása iránt pedig a törvényhozás további intézkedése fentartatott, a pénzügyminister felhatalmaztatik, hogy az idézett törvénycikkben kijelölt czélokra, és az államra nézve lehetőleg kedvező feltételek alatt ezen kölcsönnek másik felét is, mely névértékben 76 2/4 millió osztr. ért. ezüst forintot = 7 2/4 millió Ł St. = 153 millió német birodalmi értékű márkot tesz, kibocsáthassa, vagy esetleg ugyanezen összeg erejéig más államkölcsönt köthessen.

2. § Ezen kölcsön, illetőleg egyes részei folyóvá tételének határidejét a pénzügyminister a kölcsönt átvevőkkel egyetértve az állami kincstár időnkinti szükségleteihez képest határozhatja meg.

3. § Az ekképen felveendő kölcsönnek kibocsátási módozatai és feltételei annak megkötése után beczikkelyezés végett az országgyülésnek bejelentendők.

4. § Jelen törvény végrehajtásával a pénzügyminister bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére