1874. évi XXI. törvénycikk

a budapesti magyar királyi tud. egyetem számára épitendő sebészeti kórodáról * 

A vallás- és közoktatási minister felhatalmaztatik, hogy a budapesti magy. kir. egyetem számára szükséges sebészeti kóroda (klinika) helyiségeit az üllői-uton e czélra megvásárolt telkeken felépitse és berendezze, s az épitkezés költségeit a fentnevezett egyetemi alapnak közelebbről befolyandó várandóságaiból négyszáz ezer forint erejéig fedezhesse.


  Vissza az oldal tetejére