1874. évi XXIII. törvénycikk

a nők teljeskoruságáról * 

1. § Hajadonok 24-ik életévük betöltével teljeskoruakká válnak és minden, a teljeskorusággal járó jogok élvezetébe lépnek.

2. § Minden nő, tekintet nélkül életéveire, férjhezmenetelével teljeskoruvá lesz s e jogot akkor is megtartja, ha az 1. §-ban meghatározott életkor betölte előtt özvegységre jut, férjétől biróilag elválasztatik, vagy házassága föloldatik.

3. § E törvény végrehajtásával az igazságügyminister bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére