1874. évi XXXIX. törvénycikk

az 1870. évi XLII. tc. 52. §-ának módositásáról * 

1. § Az 1870. évi XLII. törvénycikk 52. §-a akként módosittatik, hogy a vármegye főispánja, székelyszékek, kerületek és vidékek főkirálybirája vagy főkapitánya egyszersmind szabad királyi vagy törvényhatósági joggal felruházott városok főispánja, illetőleg kerületi grófja is lehet.

2. § Ezen törvény végrehajtásával a belügyminister bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére