1874. évi XLIII. törvénycikk

a magyar sorhadi csapatokhoz és haditengerészethez 1875. évben kiállitandó ujoncz- és póttartaléki jutalékok megajánlása tárgyában * 

1. § A hadsereg és hadi tengerészet törvény által szabályozott számerejének biztositása végett a magy. korona országaira eső 40.933 főnyi ujonczjutaléknak és az ehhez megkivántató 4093 főnyi póttartaléknak kiállitása, az 1875. évre, az 1868. évi XL. tc. 3., 13. és 32-ik szakaszai értelmében, megszavaztatik.

2. § Ezen ujoncz- és póttartaléki jutalékok az 1855., 1854. és 1853-ik évben született hadkötelesek korosztályaiból fedezendők.

3. § A jelen törvény végrehajtásával a honvédelmi minister bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére