1875. évi XXXIX. törvénycikk

az 1874. évi XXXIII. tc. átmeneti intézkedéseinek pótlásáról * 

1. § Az 1875. évi általános képviselőválasztások ideje kitüzhető, mihelyt kétségtelenné lett, hogy a választók állandó névjegyzéke a központi választmányoknak legalább két harmada által a választásra kitüzendő határidő első napját megelőzőleg el fog készittetni.

2. § Azon választókerületekben, melyekben a választások a belügyminister által az 1874. évi XXXIII. tc. 56. §-a s a jelen törvény 1. §-a értelmében kitüzött 10 nap alatt az állandó névjegyzék hiánya miatt meg nem tartathatnak, azok a névjegyzékek összeállitása után a belügyminister által mindnyájukra nézve egyszerre, vagy ha az elkészülési idő nagyon különböző lenne, külön-külön kitüzendő 10 nap alatt utólag lesznek eszközlendők.

A belügyminister ezen utólagos választások határidejét is a lehetőségig ugy tüzi ki, hogy a választások befejezésétől az országgyülés megnyitásáig legalább 10 napi határidő legyen.

Ha azonban a választási névjegyzékek elkészülése némely választókerületeket illetőleg ugy elkésnék, hogy az lehető nem volna, a választások az országgyülés megnyitása után is, de a névjegyzékek elkészülte után a lehető legrövidebb idő alatt eszközlendők.

3. § Ezen törvény végrehajtásával a belügyminister bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére