1875. évi XLVIII. törvénycikk

a földadóról szóló törvénycikk, a jövedelemadóról és a személyes kereseti adóról szóló törvénycikkek érvényben álló részei, valamint a czukoradóról, a bor- és husfogyasztási adóról és a dohányjövedékről szóló törvénycikkek hatályának meghosszabbitásáról * 

1. § A földadóról szóló 1868. évi XXV. törvénycikk annak az 1870:L. törvénycikkben foglalt módositásával, ugyszintén a földadó kivetésére, beszedésére és kezelésére nézve gyakorlatban levő szabályok: a jövedelem-adóról szóló 1868:XXVI., 1870:XLIX., 1871:LVIII. és 1873:VII., valamint a személyes kereseti adóról szóló 1868:XXIV., XXXIV. és 1873:VIII. törvénycikkeknek s azokra vonatkozó gyakorlati szabályoknak az 1875:XXII., XXIV., XXVII. és XXIX. törvénycikkek által érintetlenül meghagyott részei: a czukorgyártás megadóztatásáról szóló 1868:XX. törvénycikk határozatához képest fennálló szabályok, tekintettel a czukoradótételeket az uj mérték- és sulyrendszer alapján szabályozó 1875:XIX. törvénycikk rendeleteire: a bor- és husfogyasztás megadóztatásáról szóló 1868:XVII., XXXV., 1870:LVI. és 1871. évi LXI. törvénycikkeknek az 1875:XXVIII. törvénycikk által meg nem szüntetett rendeletei; végre a dohányjövedékről szóló 1868:XIV. törvénycikk s az ezen jövedék kezelésére nézve gyakorlatban levő szabályok, a törvényhozás további intézkedéseig érvényben tartatnak.

2. § Ezen törvény végrehajtásával a pénzügyminister bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére