1875. évi XLIX. törvénycikk

80 millió osztrák értékü forint járadék-kölcsönről * 

1. § A pénzügyminister felhatalmaztatik, hogy pénztári tartalék-készletek alkotása, a vasuti társulatoknak az 1875:XLI. törvénycikk 2. §-a szerint beruházásokra szükséges összegek fedezése és az 1873:XXXIII. és az 1874:XIV. törvénycikkek alapján kibocsátott kincstári utalványok beváltásának megkezdése czéljából 80 millió osztrák értékű forint erejéig arany pénzben befizetendő járadék-kölcsönt bocsáthasson ki.

2. § A pénzügyminister felhatalmaztatik, hogy ezen törvény alapján kibocsátandó, névszerint 80 millió osztrák értékű forint járadékkötvények első felét, névszerint 40 millió osztrák értékű forintot 80 2/4 árfolyammal arany értékben befizetve árusithassa el. A kötvények másik felének, névszerint negyven millió osztrák értékű forintnak, eladási árfolyama 81 2/4-nél kisebb nem lehet.

3. § A kibocsátandó járadék-kötvények után az államkincstár kamat fejében 6 százalékot fizet arany értékben, félévi utólagos részletekben.

4. § Úgy a befizetésre, valamint a kamatozásra nézve 100 osztrák értékű arany forint 10 sterling fonttal, 250 frankkal, illetőleg német birodalmi 202,50 márkával vétetik egyenlőnek.

5. § A járadék-kötvények és az azokon lévő kamatszelvények minden fennálló bélyegilleték- és adótól mentesek, és a teljes bélyegilleték- és adómentesség azok részére jövőre is biztosittatik.

Az ezen kölcsön iránt kötött szerződések bélyeg- és illetékmentesek.

A kötvények tőzsdei jegyzése fejében fizetendő külföldi bélyeg és illeték az állam terhére esik.

6. § A vasuti társulatoknak beruházások czímén nyujtandó összegek fedezése módjáról, valamint az 1873:XXXIII. és 1874:XIV. törvénycikkek alapján kibocsátott kincstári utalványok beváltása keresztülvitelének módozatairól külön törvény intézkedik.

7. § A járadék-kölcsön 1876. évi kamatai az 1876. évi államköltségvetésnek „államadósság” czíme alatt felvett összegekhez pótlólag megszavaztatnak.

8. § E törvény végrehajtásával a pénzügyminister bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére