1875. évi LIII. törvénycikk

az 1876-ik évben kiállitandó ujoncz- és póttartaléki jutalékok megajánlása tárgyában * 

1. § A hadsereg és hadi tengerészet törvény által szabályozott számerejének biztositása végett a magyar korona országaira eső 40,933 főnyi ujonczjutaléknak és az ehhez megkivántató 4093 főnyi póttartaléknak kiállitása az 1876-ik évre, az 1868-ik évi XL. törvénycikk 3-ik, 13-ik és 32. szakaszai értelmében, megszavaztatik.

2. § Ezen ujoncz- és póttartaléki jutalékok, az 1856-ik, az 1855-ik és 1854-ik évben született hadkötelesek korosztályaiból állitandók ki.

3. § Jelen törvény végrehajtásával a honvédelmi minister bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére