1875. évi LVIII. törvénycikk

a metermérték-törvény behozataláról szóló 1874. évi VIII. törvénycikk 16-ik szakaszának módosítása iránt * 

1. § Az 1874. évi VIII. törvénycikk 16. §-ának azon határozata, hogy az új mértékrendszer 1876. január 1-én lép érvénybe, olykép módosittatik, hogy ugyanazon törvény 13. §-ának abbeli intézkedése, mely szerint, ha bor, sör és szesz hordóban adatik el, a hordónak hitelesitve és tartalmát az új mérték szerint kitüntető bélyeggel kell ellátva lennie, - nem 1876. évi január 1-én, hanem 1877. évi január 1-én lép érvénybe.

2. § Jelen törvény végrehajtásával a földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi minister bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére