1876. évi I. törvénycikk

az 1873. évi XXXIII. és 1874. évi XIV. törvénycikkek alapján kibocsátott kincstári utalványok egy részének visszaváltásáról * 

1. § A pénzügyminister felhatalmaztatik, hogy az 1875. évi XLIX. tc. alapján kibocsátandó járadék-kölcsön második felének értékesitése folytán befolyó összegekből 20-22 millió osztr. ért. forintot az 1873. évi XXXIII. és 1874. évi XIV. törvénycikkek alapján kibocsátott kincstári utalványok visszaváltására forditson.

2. § Ezen mivelet keresztülviteléről a pénzügyminister az országgyülésnek jelentést teend.

3. § Ezen törvény végrehajtásával a pénzügyminister bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére