1876. évi VIII. törvénycikk

az ország némely részeiben megzavart közbiztosság helyreállitása végett az 1869., 1870., 1871. és 1872. években tett rendkivüli intézkedések folytán utólag felmerült költségekre szükséges póthitelről * 

1. § Az ország némely részeiben megzavart közbiztosság helyreállitása végett 1869., 1870., 1871. és 1872-ik években tett rendkivüli intézkedések folytán a belügyi tárcza terhére utólag felmerült költségek fedezésére 14,364 forint ezennel engedélyeztetik.

2. § A belügyminister felhatalmaztatik, hogy ezen összeget az 1875. évi XXXIII. tc. XIV. fejezetének 5-ik czime alatt a közbiztossági kiadások rovatában megszavazott 150,000 frt-nyi hitelből fedezze.

3. § Jelen törvény végrehajtásával a belügyminister bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére