1877. évi XI. törvénycikk

Budapest fővárosban az országgyülési képviselőválasztókerületek számáról, uj beosztásáról és az ezzel kapcsolatos intézkedésekről * 

1. § Az 1848. évi V. törvénycikk 5. §-ának a főváros területére vonatkozó intézkedései akként módosittatnak, hogy Budapest főváros területén az országgyülési képviselők választására kilencz választó-kerület alakittatik.

2. § Mindegyik választó-kerület külön egy-egy képviselőt választ.

3. § A választó-kerületek és a központi választmány alakitása, valamint a jelen országgyülés végeig netalán eszközlendő időközi választás a fővárosban is az 1877-ik évi X. törvénycikk rendelkezései szerint történik.

4. § Ezen törvény kihirdetése után azonnal életbe lép és végrehajtásával a belügyminister bizatik meg.