1881. évi LXVIII. törvénycikk

a német vámterülettel való kikészitési forgalomnak szabályozásáról * 

1. Czikk

Szinnyomatozás, festés, vagy fehérítés végett a német vámterületre kivitt - és onnan szinnyomatozva, festve, vagy fehéritve visszaérkező - belföldön készült szövetek vámozására nézve, az 1881. évi LVII. tc. 2. §-a alapján, a ministeriumnak 1881. évi junius hó 28-án kelt rendelete által megállapitott határozatok, az 1882. évi január hó 1-jétől ugyanazon évi deczember 31-ig (bezárólag) terjedő időtartamra oly hatálylyal maradnak érvényben, hogy az 1882. évi deczember hó 31-ig a német vámterületre kivitt szövetek, az engedélyezett határidő megtartásával, legkésőbb 1883. évi junius hó 30-ig kikészitett állapotban ismét visszahozhatók.

Az 1882. évi deczember hó 31-ike után szinnyomatozás, festés, vagy fehérités végett kivitt szövetekre nézve, ha azok az általános osztrák-magyar vámterületbe ismét visszahozatnak, a vámtarifának a szinnyomatos, festett, vagy fehéritett szőtt-árukra vonatkozó határozatai alkalmazandók.

2. Czikk

A kormány felhatalmaztatik arra, hogy a német vámterülettel való kikészitési forgalomnak jelenleg engedélyezett egyéb nemeire nézve érvényben levő határozatokat továbbra is változatlanul fentartsa.

3. Czikk

Jelen törvény 1882. évi január hó 1-én lép életbe és végrehajtásával a ministerium bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére