1882. évi V. törvénycikk

a Szeged szabad királyi város törvényhatóságába kiküldött királyi biztos kinevezéséről és hatásköréről szóló 1879. évi XX. törvénycikk érvényének meghosszabbitásáról * 

1. § A Szeged szabad királyi város törvényhatóságába kiküldött királyi biztos kinevezéséséről és hatásköréről szóló 1879. évi XX-ik törvénycikk érvénye az 1880-ik évi XV. törvénycikkben foglalt módositások fentartása mellett, 1883. év végéig meghosszabbittatik.

2. § A ministerium felhatalmaztatik, hogy a királyi biztos részére kitüzött feladatoknak netáni korábbi bevégzése esetében a királyi biztosi intézményt a fentebb meghatározott idő előtt is megszüntethesse.

3. § Ezen törvény 1882. évi május hó 1-én lép életbe, s végrehajtásával a ministerium bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére