1882. évi XXI. törvénycikk

a szegedi tiszai állandó hid feljáróinak kiépitésére megkivántató költségről * 

1. § Az 1880. évi XVII. törvénycikk 1-ső §-ának b) pontja értelmében államilag kiépitendő szegedi tiszai híd feljáróinak elkészitésére szükséges összes költség 450,000 forintban állapittatik meg. Ezen összegből 200,000 forint mint póthitel ezennel engedélyeztetik és az 1882. évi IV. törvénycikk 2. §. B) II. Beruházások IV. fejezete 4. czimén lesz elszámolandó.

2. § A fenmaradó 250,000 frtnyi összeg a közmunka- és közlekedési ministerium 1883. évi költség előirányzatába lesz felveendő.

3. § Az 1. §-ban engedélyezett pótkiadás fedezése az 1882. évi IV. törvénycikk 4. §-a értelmében eszközlendő.

4. § Ezen törvény végrehajtásával a közmunka- és közlekedési és a pénzügyminister bizatnak meg.


  Vissza az oldal tetejére