1882. évi XXIX. törvénycikk

az 1881. évi XLII. törvénycikk pótlásáról * 

1. § Az 1881. évi XLII. törvénycikk által a különös gazdasági költségek megtéritésének czimén az ármentesitett területek részére biztositott rendelkezések 1883. január 1-től kezdve még azon esetben is érvényesitendők, ha az uj kataszter alapján az uj adó még akkorra kivethető nem volna; ez utóbbi esetben azonban az ekként elengedendő összegek a kiigazitási munkálat folytán az egyes társulatok mentesitett árterületén előállott adótöbbletet meg nem haladhatják s a kiigazitás előtti adóalap az uj kataszter szerinti adókivetés életbeléptéig csorbulást nem szenvedhet.

2. § Ezen törvény végrehajtásával a pénzügyminister bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére