1882. évi XLVIII. törvénycikk

az 1883. év január havában viselendő közterhekről és fedezendő állami kiadásokról * 

1. § A ministerium felhatalmaztatik, hogy a magyar korona országaiban jelenleg fennálló adókra és állami jövedékekre vonatkozó összes törvényeket, azoknak időközben bekövetkezhető módositásaival, az 1883-ik év január hava alatt érvényben tarthassa, s az azok alapján befolyó adókból és egyéb bevételekből az állam szükségletét a következő szakaszban meghatározott módon fedezhesse.

2. § A kiadási tételekre nézve az 1882. évi államköltségvetésről szóló 1882. évi IV. törvénycikk rendeletei szolgálnak irányadóul.

3. § Az ezek folytán teendő kiadások az 1883. évi költségvetés keretébe lesznek beillesztendők.

4. § Jelen törvény hatálya az 1883. évi államköltségvetésről szóló törvény kihirdetése napján megszünik.

5. § Ezen törvény 1883. évi január hó 1-jén lép életbe; végrehajtásával a pénzügyminister bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére