1883. évi II. törvénycikk

a budapesti nemzeti szinháznál az 1882. évben eszközlött épitkezések költségeiről * 

1. § A belügyminister azon intézkedése, hogy a budapesti nemzeti szinháznál a tűzveszély elleni életbiztonsági és épitésrendőri tekintetekből szükségessé vált épitkezéseket, átalakitásokat, és javitásokat eszközöltette, jóváhagyatik, s az erre forditott 141,300 frtnyi összeg utólagosan megszavaztatik.

2. § Ezen összeg mint póthitel az 1882. évi IV. törvénycikk 2. § B) II. beruházások II. fejezete alatt, a „budapesti nemzeti szinháznak tűz elleni biztositását czélzó intézkedésekre” czimén (2-ik) lesz elszámolandó, - fedezete pedig ugyanezen törvénycikk 4. §-a értelmében eszközlendő.

3. § Ezen törvény végrehajtásával a bel- és pénzügyministerek bizatnak meg.


  Vissza az oldal tetejére