1883. évi IV. törvénycikk

az 1883. évben kiállitandó ujoncz- és póttartaléki jutalékok megajánlása tárgyában * 

1. § A hadsereg és hadi tengerészet törvény által szabályozott számerejének biztositása végett a magyar korona országaira eső 39,552 főnyi ujonczjutalék és az ehhez megkivántató 3955 főnyi póttartaléknak kiállitása, az 1883-ik évre, az 1868. évi XL-ik törvénycikk 3-ik és 13-ik szakaszainak és az 1882-ik évi XXXIX-ik törvénycikk 8-ik szakaszának, illetőleg az 1879-ik évi LI-ik törvénycikknek értelmében, megszavaztatik.

2. § Ezen ujoncz- és póttartaléki jutalékok, az 1863-ik, az 1862-ik és 1861-ik években született hadkötelesek korosztályaiból állitandók ki.

3. § Ezen törvény végrehajtásával a honvédelmi minister bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére