1883. évi XII. törvénycikk

az 1885. évben Budapesten tartandó országos átalános kiállitásról * 

1. § Az 1885. évben Budapesten országos átalános kiállitás tartatik.

2. § A kiállitást az illetékes szakerők közreműködésével a földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi minister rendeli.

3. § A kiállitás költségeinek fedezésére az 1883., 1884. és 1885. években, évenkint 25,000 forint állami segély és 1883. évben 75,000 forint, 1884. évben 225,000 forint és 1885. évben 100,000 forint, összesen tehát 400,000 forint állami előleg veendő fel az állami költségvetésbe.

4. § A 400,000 forint állami előleg a kiállitás bevételeiből legkésőbb 1885. év végéig visszatéritendő.

5. § A kiállitás esetleges tiszta jövedelme a törvényhozás által iparügyi és mezőgazdasági czélokra forditandó.

6. § A kiállitás befejeztéig az ország bármely részében országos iparkiállitás átalában nem, vidéki vagy részleges iparkiállitás pedig csak a kormány engedélye mellett rendezhető.

7. § A törvény végrehajtásával a földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi és a pénzügyi ministerek bizatnak meg.


  Vissza az oldal tetejére