1883. évi XXI. törvénycikk

a tiszai és szegedi kölcsönről szóló 1880:XX. tc. 32. §-ának módositásáról * 

1. § Az 1880. évi XX. tc. 20. §-ának b) pontja értelmében a Szeged városi árvizkárosult lakosok részére rendelt 10 millió frtnyi állami kölcsönalapból 10,000 forinttól 50,000 frtig terjedő nagyobb kölcsönök 1883. év végeig, az emlitett törvény 32. §-ának végső pontjában e czélra rendelt 2 millió forintban megszabott összegen tul terjedőleg is megszavazhatók. Az igy ujabban adandó kölcsönök azonban összesen egy millió forintnál többre nem terjedhetnek.

2. § Ezen törvény kihirdetése napján lép érvénybe és annak végrehajtásával a pénzügyminister bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére