1883. évi XXVIII. törvénycikk

a fiumei kikötőben épitendő kőolaj-kikötőmedencze létesitése iránt * 

1. § A fiumei kikötőben a városi hajóépitő-telep helyén egy állami kőolajkikötőmedencze épitése elrendelhetik. Az e czélra szükséges összes költség 1.320,000 frtban állapittatik meg.

2. § Ezen összeg az 1883-ik évre póthitelkép engedélyeztetik, az állami költségvetésről szóló 1883:III. törvénycikk 2. §-ában a „Beruházások” II. fejezetének 2. czime alatt a többi kikötőépitési költségtől külön számolandó el s az idézett törvény 4. §-a értelmében hitelmüvelet utján fedezendő.

3. § Ezen törvény végrehajtásával a közmunka- és közlekedésügyi minister s a pénzügyminister bizatnak meg.


  Vissza az oldal tetejére