1883. évi XXXVI. törvénycikk

az 1880. évi közösügyi zárszámadásra alapitott leszámolás szerint Magyarország terhére mutatkozó tartozás fedezéséről * 

1. § A pénzügyminister felhatalmaztatik, hogy a közösügyi költségek fejében az 1880. évi közösügyi zárszámadásra alapitott utólagosan eszközölt leszámolás folytán Magyarország terhére mutatkozó tartozás kiegyenlitésére pótlólag 936,712 frt 94. 5 krt fizethessen a közös pénzügyministernek.

2. § Az előbbi szakaszban megjelölt kiadásból 571,254 frt 5/10 kr., az 1883. évi III. tc. 2. §-ának, „rendes kiadások” IV. fejezete alatt - 62,704 frt 42 kr. ugyanazon szakasznak „rendkivüli közösügyi kiadás” I. fejezete 1. czíme alatt, és 302,754 frt 52 kr. a most emlitett fejezet 2. czíme alatt elszámolandó és fedezése ugyancsak az 1883. évi III. törvénycikk 4. §-a értelmében eszközlendő.

3. § Ezen törvény végrehajtásával a pénzügyminister bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére