1884. évi XXII. törvénycikk

a Fiume város területén emelendő épitmények rendkivüli adómentességéről * 

1. § A Fiume város területén nyitandó főközlekedési uton és az ahhoz vezetendő némely uj utczákban emelendő épitmények, az alább következő §-okban meghatározott adókedvezményekben részesittetnek.

2. § Az állami házadótól, valamint az ez után kivettetni szokott mindennemü községi pótadótót mentesek:

A) azon épületek, melyek az előtt beépitve nem volt puszta telken alapjukból teljesen ujból épittetnek, az egész épületre nézve; oly épitmények, melyek folytán valamely telken már meglevő épülethez előbb beépitve nem volt területen oly toldás vagy pótépités, vagy előbb nem létezett emelet épittetik, mely által eddig nem létezett uj adótárgy keletkezik, ezen uj adótárgyra nézve:

I. ha az ugynevezett „boulevard” mentén, mely a „via della fiumára”-nál kezdetét vevén, átszeli a régi légszeszgyárat, a „Via del castello”-t és a „Stajo vecchio”-t, továbbá a Vranyczány és Meynier-féle fekvőségeket a „Via di S. -Andrea”-t és a „fondi du Pasqualetto” nevü telkeket és az „ex Fabris” nevü ingatlanság mellett elhuzódva átmetszi a „Dall Asta”-féle nyaralót s a városi katonai laktanya terén keresztül a „via del Molino” nevü utczánál a „Grini”-féle fekvőség közelében végződik, - a föld szinétől legalább 10 méter magasságra épittetnek:

a) huszonöt évig:

ha az illető utczaszakasz megnyitásától számitott három év alatt;

b) husz évig:

ha az illető utczaszakasz megnyitásától számitott három éven tul teljesen lakható állapotba helyeztetnek;

II. ha az alább emlitett és ujonnan nyitandó utczákban, nevezetesen:

1. a „via della fiumara”-tól kiinduló a „Convento delle Benedittine” kertjét és az „ex Collegiot”-t érintő „St. -Vito”-nál végződő

2. a „via del municipio”-t, a „boulevard”-dal a „Pasqualetto”-féle telkeknél összekötő

3. a „via del municipio”-t a „via St. -Andrea”-val a Poglayen-féle telkeken keresztül összekötő s a „via del capuccini”-nál végződő

4. a „piazzetta del municipio”-t a „via S. -Andrea”-val, a Poglayen-Francovich-féle telkek átszelésével összekötő

5. a „Persich, Pillepich, Vranyczány”-féle telkeket átszelő, a Kerner-féle campagna-nál kezdetét vevő és a „Zenikovich” felé kiterjeszkedő

6. a „Zenikovich” nevü telket átszelő

7. a volt légszeszgyár telkein levő átmetsző, s a „boulevard”-tól a „via del Macello”-hoz vezető

8. a „via St.-Andrea”-t átmetsző

9. a „via capuccini”-t a Vranyczány-féle telkek átszelésével a „boulevard”-dal összekötő

10. a „vicolo dei capuccini” nevü

11. a „vicolo del’Ospitale” nevü

12. a „vicolo della Caserma” nevü

13. a „boulevard”-tól a Pillepich-Merlato-féle telkekhez vezető

14. a „boulevard”-tól az „Orfanotrofio”-n tul „Zenikovich” felé vezető

15. a „Dal’Asta-Jugo” féle telkeken át szintén a „Zenikovich” felé vezető

16. a „boulevard”-tól a Vranyczány-féle telken keresztül és a fentebbi 5. pontban emlitett utczához vezető

17. a „via dei Capuccini”-t a „boulevard”-dal a Vranyczány-féle telken át összekötő

18. a fennebbi 3. és 4. pontban emlitett utczákat összekötő utczában s végül

19. a boulevardból a Lessnják-térnél kiágazó s a vicolo del lavatojo, utóbb a via dei Molini által képzett és a Zwir-forrásig terjedő utczák vonalán a föld szinétől legalább 10 méter magasságban épittetnek:

a) husz évig:

ha az illető utczaszakasz megnyitásától számitott három év alatt;

b) tizenöt évig:

ha az illető utczaszakasz megnyitásától számitott három éven tul teljesen lakható állapotba helyeztetnek;

B) azon épületek, melyek a földszinéig lebontott épület helyén, az ó falak vagy legcsekélyebb falrészek felhasználása nélkül teljesen ujból állittatnak fel.

I. ha az A) I. pont alatt emlitett területen épittetnek;

a) husz évig:

ha az illető utczaszakasz megnyitásától számitott három év alatt;

b) tizenöt évig:

ha az illető utczaszakasz megnyitásától számitott három éven tul lakható állapotba helyeztetnek;

II. ha az A) II. pontban 1-18. számok alatt emlitett területeken épittetnek;

a) tizenöt évig:

ha az illető utczaszakasz megnyitásától számitott három év alatt;

b) tiz évig:

ha az illető utczaszakasz megnyitásától számitott három éven tul, teljesen lakható állapotba helyeztetnek.

3. § A 2. §-ban körülirt adókedvezményekben csak azon épitmények részesülnek, melyeknek épitése ezen törvénynek az országos törvénytárban történt kihirdetése után kezdetett meg és melyek legkésőbb 1893. év végeig teljesen lakható állapotba helyeztetnek.

4. § Ezen épitmények mindazonáltal az 1875:XLVII. és 1883:XLVI. törvénycikkek által megállapitott általános jövedelmi pótadó alá esnek.

5. § Ezen törvény végrehajtásával a pénzügyminister bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére