1886. évi XVII. törvénycikk

az 1883. évi közösügyi zárszámadásra alapitott leszámolás szerint Magyarország terhére mutatkozó tartozás fedezéséről * 

1. § A pénzügyminister felhatalmaztatik, hogy a közösügyi költségek fejében az 1883. évi közösügyi zárszámadásra alapitott utólagosan eszközölt leszámolás folytán Magyarország terhére mutatkozó tartozás kiegyenlitésére pótlólag 465,173 frt 29 1/2 krt fizethessen a közös pénzügyministernek.

2. § Az előbbi §-ban megjelölt kiadás az 1885:II. törvénycikk 2. §-ának „Rendes kiadások” IV. fejezete alatt számolandó el, és fedezése ugyancsak az 1885. évi II. törvénycikk 4. §-a értelmében eszközlendő.

3. § Ezen törvény végrehajtásával a pénzügyminister bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére