1889. évi XXVI. törvénycikk

az 1883:I. törvénycikk módositásáról, tekintettel a katonai szolgálatot teljesitő joghallgatókra * 

1. § A köztisztviselők minősitéséről szóló 1883:I. törvénycikk 3. §-a d) pontjának rendelkezése a katonai szolgálatot teljesitő joghallgatókra nézve annyiban módosittatik, hogy oly joghallgatók, kik jogi tanulmányaik előtt vagy azok megszakitásával egyéves önkéntesi szolgálatot teljesitettek, vagy mozgósitás folytán katonai szolgálatra behivattak s egy félévnél hosszabb ideig szolgálatban tartattak; ugyszintén oly joghallgatók, kik igazolják, hogy mint egyéves önkéntesek besoroztatván, szolgálati évöket tanfolyamuk befejezésének idejére halasztották; a mennyiben hét szabályszerü félév alatt a rendeletileg előszabott tantárgyakat hallgatták, ezen hét félévök alapján végbizonyitványt nyerhetnek, s tanfolyamuk bevégzettnek tekintendő.

2. § A jelen törvénycikk végrehajtásával a ministerium bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére