1893. évi XV. törvénycikk

a horvát-szlavonországi gyógyfürdő-helyeken emelt uj épületek ideiglenes házadómentességéről * 

1. § A közegészségügy rendezéséről szóló 1876. évi XIV. tc. 103. §-ának ama rendelkezése, mely gyógyfürdőknek nevezett és az idézett törvénycikk 100. § a) és b) pontjai alatt felsorolt kellékekkel biró ásvány- és illetve vizfürdő-helyeken emelt uj épületek részére 20 évi adómentességet biztosit; kiterjesztetik mindazokra a horvát-szlavonországi fürdőhelyekre, melyek az idézett törvénycikk által a Magyarországon e kedvezményben részesülő ásvány- és vizfürdő-helyeknél megkivánt kellékekkel birnak.

2. § A megelőző §-ban emlitett épületek után az adómentesség egész tartama alatt az 1883. évi XLVI. tc. 12. §-ában meghatározott általános jövedelmi pótadó fizetendő.

3. § Ezen törvény 1893. évtől kezdve lép életbe, és végrehajtásával a pénzügyminister, - ki e tekintetben Horvát-Szlavon-Dalmátországok bánjával egyetértőleg jár el, - bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére