1895. évi XXXVI. törvénycikk

a magyar korona országainak egész területén érvényben levő törvényes kamatláb leszállitásáról * 

1. § A kikötés nélkül járó kamat, melyet a magyar korona országainak egész területén hatályban levő törvény, rendelet vagy törvényerejü szabály a fizetendő tőke után évi hat %-ban állapit meg, a jelen törvény hatályba léptétől fogva évi öt %-ot tesz.

Ha öt %-nál magasabb kamat van kikötve, ez a felek más megállapodásának hiányában az adós késedelme esetében tovább folyik.

Ezen rendelkezések nem érintik a jogerőssé vált itélettel vagy biróság előtt kötött egyezséggel megállapitott kamatlábat.

2. § Az 1. § első bekezdésének megfelelően módosulnak a pénzügyi törvényeknek, különösen az 1881:XXXIV. törvénycikknek és az 1883:XLIV. törvénycikknek, továbbá a pénzügyi rendeleteknek és szabályoknak, valamint az egyenes adók módjára behajtandó kincstári vagy egyéb tartozásokra vonatkozó törvényeknek, rendeleteknek és szabályoknak a fizetendő kamatok mértékét tárgyazó rendelkezései.

3. § Az 1876:XXVII. törvénycikk 50. és 51. §-aiban megállapitott kamatok, valamint a váltókövetelések után járó egyéb kamatok továbbra is 6%-ot tesznek.

4. § A jelen törvény 1895. évi julius 1-én lép hatályba és végrehajtásával az igazságügyi, a pénzügyi és a kereskedelemügyi ministerek bizatnak meg; Horvát-Szlavonországokra nézve a pénzügyi és a kereskedelemügyi ministerek e tekintetben Horvát-Szlavon-Dalmátországok bánjával egyetértőleg járnak el.


  Vissza az oldal tetejére