1901. évi XXIII. törvénycikk

az ország szent koronája egyik őrének megválasztásáról * 

Az 1883. évi XIV. törvénycikk értelmében az ország szent koronája egyik őréül megválasztott okányi Szlávy József valóságos belső titkos tanácsos, a Szent-István- és Lipót-rendek nagykeresztese elhunyván, s ez által az egyik koronaőri állomás törvényesen megürülvén, az ezen állomásra Ő Felsége által valláskülönbség nélkül kijelöltek közül, az ország főrendei és képviselői sárvári és felsővidéki gróf Széchenyi Bélát, valóságos belső titkos tanácsost, a főrendiház örökös tagját, a korona és a haza érdekében szerzett érdeme és hazafiui szolgálatai figyelembevételével választották meg koronaőrnek, ki a törvényszerű esküt annak rendje szerint le is tette.

Fentemlített Szlávy József örökösei a koronához tartozó kulcsokat általadván, e tekintetben a felelősség terhe alól fölmentetnek.


  Vissza az oldal tetejére