1907. évi XXXIV. törvénycikk indokolása

az ország szent koronája egyik őrének megválasztásáról * 

Általános indokolás

Az ország szent koronája őreinek választása több százados gyakorlat szerint mindenkor törvénybe iktattatott. Igy már az 1608. évi koronázás utáni XVI. tc., az 1622:IV., az 1625:XXV., az 1630:XLVII., 1647:III., 1662:XLIX., 1681:XXXV., 1715:XXXVIII. tc., mely a koronaőr által leteendő eskü mintáját is megállapitotta, továbbá az 1741:VI., 1751:IV., 1764/5:IV., 1790/1:VIII., 1802:V., 1827:II., 1840:I., 1844:I., 1867:VI., 1873:X., 1883:XIV., 1895:IX. t.-czikkek és legutóbb az 1901:XXIII. t. -czikk ily beiktatást tartalmaznak. Miután pedig a jelen törvényjavaslat megfelel az e tárgyban előbbi alkalmakkor alkotott törvényeknek, nevezetesen a legutóbb idézett 1901. évi XXIII. t. -czikknek, ezt oly kéréssel van szerencsém beterjeszteni, hogy azt elfogadni méltóztassék, megjegyezvén, hogy a néhai báró Radvánszky Béla volt koronaőr őrizetében volt koronakulcsok báró Wesselényi Miklós uj koronaőrnek 1906. évi deczember hó 22-én végbement ünnepélyes beiktatása alkalmával átadattak s igy e kulcsokra nézve néhai báró Radvánszky Béla volt koronaőr örökösei a felelősség terhe alól felmentendők.


  Vissza az oldal tetejére