1912. évi XXV. törvénycikk

Fogaras vármegyének 5%-ot meghaladó vármegyei pótadó kivetésére adandó felhatalmazásról * 

1. § Fogaras vármegye közönsége felhatalmaztatik, hogy az 1883:XV. tc. értelmében 5% erejéig kivethető vármegyei pótadón felül a vármegyei közkórház czéljaira megszavazott 1%-os vármegyei pótadót legfeljebb 50 éven át kivesse.

2. § E törvény kihirdetése napján lép életbe és végrehajtásával a belügyminister bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére