1913. évi XLIX. törvénycikk

Szilágy vármegyének 5%-ot meghaladó vármegyei pótadó kivetésére adandó felhatalmazásról * 

1. § Szilágy vármegye közönsége felhatalmaztatik, hogy az 1883:XV. törvénycikk értelmében kivethető 5%-os vármegyei pótadón felül a feketetó-szilágysomlyó-zilahi, zilah-karika-zsibó-karika-karika-kolozsvári és szilágycseh-alsószopori helyi érdekü vasutak segélyezése, ugyszintén az ákos-illédi törvényhatósági közut kiépitése czéljából felveendő hosszulejáratu kölcsön törlesztésére megszavazott 3%-os további vármegyei pótadót, legfeljebb 50 éven át, kivesse.

2. § E törvény kihirdetése napján lép életbe és végrehajtásával a belügyminister bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére