1913. évi LVIII. törvénycikk

Trencsén vármegyének 5%-ot meghaladó vármegyei pótadó kivetésére adandó felhatalmazásról * 

1. § Trencsén vármegye közönsége felhatalmaztatik, hogy az 1883:XV. tc. értelmében kivethető 5%-os vármegyei pótadón felül a népnevelési alap növelése, illetőleg a létesítendő állami elemi népiskolák költségeihez leendő hozzájárulás czéljára megszavazott további 3%-os vármegyei pótadót legfeljebb 30 éven át kivesse.

2. § E törvény kihirdetése napján lép életbe és végrehajtásával a belügyminiszter bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére