1913. évi LIX. törvénycikk

Máramaros vármegyének 5%-ot meghaladó vármegyei pótadó kivetésére adandó felhatalmazásról * 

1. § Máramaros vármegye közönsége felhatalmaztatik, hogy az 1883:XV. tc. értelmében kivethető 5%-os és az 1913:L. tc. értelmében kivethető 1,25%-os vármegyei pótadón felül közművelődési és jótékonysági czélokra az 1914. évtől kezdődőleg további intézkedésig megszavazott 1,5%-os további vármegyei pótadót kivesse.

2. § E törvény kihirdetése napján lép életbe és végrehajtásával a belügyminiszter bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére