1915. évi VIII. törvénycikk

Csanád vármegye közönségének 5%-ot meghaladó vármegyei pótadó kivetésére adandó felhatalmazásról * 

1. § Csanád vármegye közönsége felhatalmaztatik, hogy az 1883:XV. tc. értelmében 5% erejéig kivethető vármegyei pótadón felül a háborúban elesettek özvegyeinek, árváinak és egyéb hátramaradottainak, továbbá mindazoknak, kik a háború következtében kárt szenvedtek, segélyezési céljaira a belügyminiszter előzetes jóváhagyásával az 1915. évre további 5% erejéig vármegyei pótadót kivessen.

2. § E törvény a kihirdetése napján lép életbe és végrehajtásával a belügyminiszter bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére