1915. évi IX. törvénycikk

Szatmár vármegye közönségének 5%-ot meghaladó vármegyei pótadó kivetésére adandó felhatalmazásról * 

1. § Szatmár vármegye közönsége felhatalmaztatik, hogy az 1883. évi XV. tc. értelmében 5% erejéig kivethető vármegyei pótadón felül, a vármegye területén létesítendő helyi érdekű vasutak segélyezésére, a belügyminiszter előzetes jóváhagyásával további 1.35% erejéig vármegyei pótadót legfeljebb 50 éven át kivessen.

2. § E törvény kihirdetése napján lép életbe és végrehajtásával a belügyminiszter bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére